De gemeente Steenbergen komt met een nieuw beleid voor arbeidsmigranten met daarin afspraken over wonen, integratie, toezicht en handhaving. 

Dit beleid is volgens de gemeente noodzakelijk om in te spelen op de huidige situatie, maar ook om Steenbergen voor te bereiden op de toekomst.

"We hebben we de arbeidsmigranten hard nodig voor de bedrijven in Steenbergen, nu en in de toekomst. We vinden het belangrijk dat de arbeidsmigranten goed behandeld worden en hier goed kunnen wonen, daarom stellen we nieuw beleid op", verklaart wethouder Petra Lepolder, die ook oog heeft voor de problemen. "Onderling contact is lastig omdat taal en een ander leefritme een barrière kunnen zijn."

Het nieuwe beleid wordt opgesteld met inwoners, werkgevers, huisvesters, arbeidsmigranten en andere overheden in de regio en moet derde kwartaal 2019 klaar zijn.