De Werkgroep Monumentale Kunst van de landelijke Erfgoedvereniging Bond Heemschut zoekt een nieuwe bestemming voor een bijzonder glas-in-loodraam uit de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid te Bergen op Zoom. 

De kerk werd in 2016 afgebroken, maar het raam is de sloop gespaard gebleven, door inzet van onder meer de gemeente en de stichting Jan Dijker. Sindsdien staat het kunstwerk in een depot.

Het betreffende raam uit 1963 is gerealiseerd door de kunstenaar Jan Dijker. Het raam is vijf bij vijf meter. 

Het raam behoort tot het erfgoed van Bergen op Zoom en dient daarom volgens onze werkgroep weer herplaatst te worden in de stad. De Werkgroep Monumentale Kunst is op zoek naar een mooie locatie. Het raam kan bijvoorbeeld opgenomen in de hal of trappartij van een verzorgingshuis, appartementengebouw of school.

Ook een kerkelijke herbestemming is denkbaar. Het raam is gratis beschikbaar, maar de kosten voor herplaatsing komen voor rekening van de ontvangende partij.