De herinrichting van de Molenstraat in Zundert: jarenlang is er uitgebreid over gesproken, maar deze week wordt dan eindelijk een aanvang gemaakt met de klus. Wethouder Patrick Kok geeft woensdag het officiële startsein door het eerste deel van de straat open te breken.

De Molenstraat wordt heringericht tot een fietsstraat met een aangenaam woon-, winkelgebied met eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer.

Om dit te bereiken is een heel pakket aan maatregelen doorgevoerd, zoals de aanleg van de Randweg, de herinrichting van de Prinsenstraat, het instellen van 30 kilometerzones en het verbod op vracht- en landbouwverkeer.

De totale herinrichting wordt in elf fases uitgevoerd. Er wordt gestart op het deel tussen de Markt en de kerk, en op het Van Goghplein. De laatste fase zal naar verwachting in maart 2020 worden afgerond.

Vanaf dat moment kan het gemotoriseerde verkeer uit de richting Rijsbergen de Molenstraat inrijden. Dit verkeer is te gast in de Molenstraat, fietsers hebben voorrang. Het gemotoriseerd verkeer vanuit Wernhout kan de Randweg gebruiken.

Fietsers

In de nieuwe situatie wordt de Molenstraat ingericht als een fietsstraat met eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers blijft het tweerichtingsverkeer in stand.

Om ervoor te zorgen dat de weg veilig is en blijft voor het fietsverkeer, is een aantal snelheidsremmende maatregelen toegepast.

Zo moeten boombakken langs de rand van de rijbaan en een flauwe bocht in de rijbaan het gemotoriseerd verkeer doen afremmen.

Omleidingsroutes

Voor automobilisten zijn er omleidingsroutes beschikbaar. Doorgaand verkeer vindt gedurende het project zijn route via de Beeklaan, welke volledig beschikbaar blijft.

Bestemmingsverkeer, zoals winkelend publiek, wordt middels een parkeerroute naar parkeerterreinen in de buurt van de ondernemers aan de Molenstraat geleid.