Het Moerdijkse college ziet een bioscoop van tien zalen aan de Steenweg 2 in Moerdijk niet zitten. Burgemeester en wethouders willen wel de mogelijkheden voor de vestiging van een foodcourt op die locatie onder de loep nemen. Ondernemer John Kanters had een principeverzoek voor de bioscoop en het foodcourt ingediend.

Hij diende hiertoe een principeverzoek in. Het foodcourt moet straks bestaan uit een viertal verschillende typen restaurants. De te bouwen bioscoop zou tien zalen moeten beslaan. De locatie is gekozen vanwege de strategische ligging, dicht bij de snelwegen A16 en A17.

Het college ziet de ontwikkeling van een bioscoop aan de Steenweg echter niet zitten. Volgens burgemeester en wethouders zou een bioscoop dichter bij een dorpskern beter tot zijn recht komen. Zij willen dan ook geen medewerking verlenen aan een haalbaarheidsonderzoek voor een bioscoop op die plaats.

Van het plan voor de realisatie van een foodcourt is het college echter wel gecharmeerd. Burgemeester en wethouders willen dan ook graag meewerken aan een onderzoek om te zien of dit haalbaar is en om te achterhalen wat de risico's en kansen voor de omgeving zijn.

Onder meer gevolgen voor verkeer onder de loep

Zo moeten onder meer de gevolgen voor het verkeer op het omliggende (lokale) wegennet onder de loep worden genomen. Hiernaast vinden burgemeester en wethouders het belangrijk om inzicht te verkrijgen in de gevolgen voor de leefbaarheid, met name het voorzieningenniveau, van de naburige kernen.

Het college wil verder bekijken of het wellicht mogelijk is om de eventuele bouw van een foodcourt te combineren met een voorziening voor vrachtwagenparkeren op de beoogde locatie aan de Steenweg.