Het ZuidWestHoek College is vrijdagochtend ontruimd in verband met de aanwezigheid van een gaslucht in de school. Na de melding van de gaslucht zijn door de school de hulpverlenende instanties ingeschakeld. Zij zijn de school ingegaan voor nader onderzoek naar een vermoedelijk gaslek.

De leerlingen en medewerkers van het ZuidWestHoek College zijn naar huis gestuurd. Dit in verband met mogelijke risico's, evenals omdat er geen zicht was op de voortgang van het proces en de school mogelijk een langere periode niet toegankelijk was.

De ontruiming van de school verliep veilig en rustig. De ouders van de leerlingen zijn geïnformeerd over de ontruiming.

De hulpverlenende instanties hebben kort na de melding hun onderzoek afgerond en geconstateerd dat er geen sprake is van een gaslek en ook het gevaar geweken is. Aanstaande maandag zijn alle leerlingen en medewerkers weer van harte welkom.