De gemeente Steenbergen verwacht vanuit de provincie een bedrag van 1,7 miljoen euro te ontvangen voor aanpassingen van wegen bij het AFC Nieuw-Prinsenland.

Door de aanleg van zowel het bedrijventerrein als het glastuingebied moeten de wegen aangepast worden. Ze worden fysiek gezien veel meer belast.

Het gaat onder andere om de Noordzeedijk en de Kreekweg. De geraamde kosten van deze aanpassingen komen neer op ongeveer 1,7 miljoen euro.