De Kaaistraat in Sint Willebrord gaat volgend jaar op de schop. De straat moet veiliger worden en wordt daarom ingericht als 30 kilometerzone.

Begin 2019 starten de werkzaamheden. Vanaf woensdag 12 september zijn de plannen in te zien. Naast de Kaaistraat gaat ook de Bremstraat op de schop. Vanaf de kruising Kozijnenhoek/Vosdonkseweg tot aan de Poppestraat zal er gewerkt worden aan de straten.

De weg wordt smaller en de kruisingen worden ingericht als plateau. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor bomen, plantsoenen en parkeerplaatsen.

Daarnaast komt er een speciaal riool in de Kaaistraat om water van de weg op te vangen. BrabantWater vervangt een deel van de waterleidingen.

Werkzaamheden in fases uitgevoerd

Begin januari start de gemeente met de herinrichting van de Kaaistraat. De reconstructie wordt in fases aangepakt. Dit zal in totaal ongeveer anderhalf jaar duren.

Tijdens de werkzaamheden houdt de gemeente rekening met evenementen en andere projecten. Vanaf deze week beginnen voorbereidende onderzoeken voor de aanleg van het speciale riool. Daarvoor zijn geen omleidingsroutes nodig.

Er wordt dan gewerkt met halve wegafzettingen. Inwoners kunnen vanaf woensdag 12 september de plannen van de gemeente inzien en zijn uitgenodigd voor de inloopavond op 3 oktober vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis.