De aanleg van de Zevenbergse haven gaat volgens de aannemerscombinatie  Colijn-Rasenberg-Van den Herik flink wat meer kosten. Bij de uitgerekende 22 miljoen euro zal er 3 miljoen moeten worden opgeteld voor extra aanpassingen. 

De aannemerscombinatie probeerde zich aan het standpunt van de gemeente te houden om zich vooral aan het bestaande contract en budget te houden, maar het projectteam heeft ondertussen de plannen verder uitgewerkt, met name op technisch vlak. Dit leidde tot nieuwe inzichten die meer gaan kosten. 

Volgens de gemeente Moerdijk gaat het om een gebied tussen het Haveneiland en de Kristallaan, waar de werkzaamheden door obstakels in de bodem gewijzigd moeten worden.

Daarnaast moet er verder onderzoek worden gedaan naar aangepaste damwanden en niet-ontplofte explosieven. Dit leidde tot enige commotie tussen de gemeente als opdrachtgever en het aannemers-trojka. 

Wethouder Désirée Brummans is niet blij met het nieuws: "Maar we zijn ook realistisch: je kunt niet verwachten dat een groot en complex project als dit zonder een enkele strubbeling verloopt." 

Eind 2019 moet het Havengebied opgeleverd worden.