De gemeente Halderbergen moet toch nog aan de slag met de veiligheid rondom het spoor. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie. Er is specifiek gekeken naar het bestemmingsplan Kom Oudenbosch, Lollestraat 40 en Maria ter Engelen. De gemeente gaat met de aanbevelingen aan de slag.

De controle werd uitgevoerd bij elf gemeenten waaronder Halderberge. Nu blijkt dat het bestemmingsplan van Halderberge niet voldoet aan alle criteria.

Zo wordt het spoor niet benoemd als risicobron en heeft het bestuur van de Veiligheidsregio geen advies uit kunnen brengen. De gemeente wil overgaan tot het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan voor de Kom Oudenbosch.

"Dit kan echter pas plaatsvinden als de gesprekken met het Ministerie met betrekking tot de sanering en planschade zijn afgerond. Daarna zullen wij in ieder geval voor 2023 aan de slag gaan met het maken van een nieuw bestemmingsplan. De genoemde punten uit de inspectie zullen dan in het nieuwe bestemmingsplan worden meegenomen", zo zegt de gemeente.

Compliment wegens beoordelen vergunning Mariabouw

Halderberge krijgt wel een compliment voor het beoordelen van de vergunning Mariabouw op externe veiligheid, terwijl dit niet wettelijk noodzakelijk is.

"Er is wel een opmerking gemaakt over het toezicht tijdens de bouw. Er moeten twee tot twintig controlemomenten te zijn. Dat was er echter eentje bij de oplevering." Ten slotte staat in het rapport dat de risicocommunicatie goed is, maar op punten nog beter kan.