De boa's van de drie Brabantse Wal gemeenten werken sinds begin deze maand intensiever samen met de boswachters van Brabants Landschap, Staatsbosbeeer en SSIB. Op die manier moet er effectiever toezicht worden gehouden op de natuurgebieden op de Brabantse Wal. 

Samen willende boa's en boswachters ervoor zorgen dat bewoners en recreanten zich veilig en welkom voelen in de natuur.

Aanleiding voor het opstellen van het actiepunt waren de veelvuldige overtredingen en overlast in het buitengebied, zoals brommers die illegaal door natuurgebieden scheuren en vele afvaldumpingen, zowel van 'normaal' afval als van resten van drugsproductie.

In de praktijk houdt de samenwerking in dat boa’s van Brabants Landschap of Staatsbosbeheer structureel een dagdeel samen surveillance gaan uitvoeren in de natuurgebieden van de drie Brabantse Wal gemeenten.