De provincie Noord-Brabant heeft 106 bezwaren ontvangen tegen het plan dat de bouw van 28 windmolens langs de A16 tussen Moerdijk en Breda mogelijk maakt. De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het plan vrijdag aangeboden aan de Provinciale Staten.

De personen die de bezwaren hebben ingediend krijgen hier binnenkort een reactie op. De Provinciale Staten besluiten 28 september over het plan.

De windmolens krijgen een hoogte van 210 meter en hebben een grote impact op de omgeving. In het gebied van de molens staan ongeveer 10.000 woningen. Voor 96 huishoudens worden de molens duidelijk hoorbaar.