Als het aan burgemeester Ruud van den Belt ligt, komt er zo snel mogelijk een regeling waarmee burgemeesters in Nederland een woning kunnen sluiten wanneer er wapens worden aangetroffen of bij beschietingen.

Begin mei werden er zware explosieven en wapens aangetroffen in een woning in de gemeente Steenbergen. Meteen werden er aanhoudingen verricht, maar de burgemeester zou graag de woning sluiten.

In de Algemene Plaatselijke Verordening is nu alleen vastgelegd dat openbaar toegankelijke gebouwen of erven gesloten mogen worden, maar dit geldt dus niet voor woningen.

"Tot op heden laat de landelijke wetgeving zo'n lokale bepaling niet toe. Anders ligt dat in geval in een woning handelsvoorraden drugs worden aangetroffen. Dan kan ik op grond van de Wet Damocles wel overgaan tot sluiting van zo'n woning voor korte of langere tijd", stelt de burgemeester.

Minister Grapperhaus wil ondermijnende criminaliteit aanpakken

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaf onlangs aan de ondermijnende criminaliteit met kracht te willen aanpakken.

"Ik heb de minister bij brief laten weten dat ik zijn standpunt hierin van harte ondersteun. In bijzonder heb ik hem laten weten dat ik de in voorbereiding zijnde wijziging van de Gemeentewet waarin een sluitingsbevoegdheid wordt opgenomen voor de burgemeester in geval wapens in woningen worden aangetroffen of als sprake is van woningbeschietingen, toejuich."