De gemeente Steenbergen heeft besloten om de besluitvorming rondom windpark Karolinapolder in Dinteloord uit te stellen. Volgens wethouder Wilma Baartmans is er nog onvoldoende overeenstemming met de ontwikkelende partij.

De gemeenteraad van Steenbergen besloot op 31 mei 2018 in te stemmen met het voorstel om de vier windmolens aan de Karolinadijk te vervangen voor nieuwe exemplaren. In deze plannen blijft het aantal windturbines gelijk, maar het vermogen neemt toe van 2,4 megawatt naar tussen de 12 en 21,6 megawatt.

Tientallen omwonenden en belanghebbenden dienden onlangs een zienswijze in bij de gemeente Steenbergen met betrekking tot deze nieuwe windmolens. In de vergadering van 5 september zou de gemeenteraad alle zienswijzen bespreken. De gemeenteraad zou dan ook een besluit nemen over de definitieve verklaring van geen bedenkingen. Daarna was het aan het college om in september nog een besluit te nemen over de vergunningverlening, maar dit wordt nu dus uitgesteld.

"Het college vindt het belangrijk om de besluitvorming zowel procesmatig, maatschappelijk en juridisch goed voor te bereiden", laat wethouder Baartmans weten. "Door meerdere redenen is dit niet mogelijk voor die tijd. Zo kost het goed behandelen van de zienswijzen tijd. Daarnaast heeft energiebedrijf Innogy het vereiste natuuronderzoek nog niet opgeleverd.

Gemeente wil onafhankelijk advies inwinnen

Ook is er nog geen overeenstemming over de samenwerkingsovereenkomst voor de sociale randvoorwaarden en de zogenaamde 'anterieure overeenkomst'. Hierin staan onder andere afspraken over planschade en de vereiste kwaliteitsverbetering van het landschap."

De gemeente wil op verschillende onderdelen onafhankelijk advies inwinnen en heeft vervolgens tijd nodig om de vereiste stukken voor te bereiden. Het is nu onbekend wanneer er wel een besluit genomen gaat worden. "De gemeente informeert de indieners van de zienswijzen schriftelijk over de wijzigingen in het besluitvormingsproces. Zij ontvangen informatie zodra er meer bekend is over het vervolg."