Waterschap Brabantse Delta sluit de inlaten van de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet in verband met de te hoge concentraties blauwalgen in het water. Het waterschap hoopt hiermee de verspreiding van blauwalgen tegen te gaan.

Vanuit de inlaten wordt de waterstand in de aangrenzende poldergebieden geregeld. Volgens het waterschap gaat het om de inlaten naar de bemalingsgebieden Brooysmans, De Ever, Westland en Leurschans. Dit gebied dat tijdelijk niet meer van water wordt voorzien ligt ten zuiden van de Steenbergsche en ten westen van de Roosendaalsche Vliet. 

Het waterschap meldt verder dat het begrijpt dat deze maatregel veel impact heeft op alle watergebruikers, onder wie boeren.

"Het waterschap heeft alles op alles gezet om op verschillende manieren water aan te voeren naar deze poldergebieden ten behoeve van de natuur en de landbouw. De huidige droogte is echter een uitzonderlijke situatie die deze maatregel noodzakelijk maakt", valt te lezen in een verklaring. De zeldzame maatregel is onder meer bedoeld om schade langs oevers en de kans op diersterfte tegen te gaan. 

"Ook de polders Koningspolder West, Koningsoordpolder West, Anna Polder Zuid-West en Anna Polder Noord-Oost kunnen niet meer van water uit de Steenbergsche Vliet worden voorzien", aldus het waterschap. 

Voor de overige polders zijn er nog wel alternatieve mogelijkheden voor wateraanvoer.