In een vergunning voor vliegbasis Woensdrecht moet meer rekening worden gehouden met natuurbelangen. De Raad van State heeft natuurorganisatie Namiro, die bezwaar had gemaakt tegen het verlenen van een natuurvergunning voor de basis in West-Brabant, woensdag gedeeltelijk gelijk gegeven.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet binnen 39 weken een nieuw besluit nemen. Daarin moet beter worden omschreven hoe de verstoring van vogels in natuurgebieden in de omgeving binnen de perken wordt gehouden.

Er leven onder meer spechten, kluten en strandplevieren in drie beschermde Natura 2000-gebieden dicht bij de basis: Brabantse Wal, Markiezaat en Oosterschelde.

Volgens de hoogste bestuursrechter moet onder meer bekeken worden in welke perioden van het jaar vogels extra gevoelig zijn voor verstoringen. Vliegbewegingen kunnen daar dan aan worden aangepast.

Luchtmacht

De luchtmacht leidt op Woensdrecht piloten op en wil de capaciteit uitbreiden. Verder worden er F-16's en helikopters onderhouden.

Het is de bedoeling in de toekomst ook het onderhoud aan de motoren van de nieuwe F35-straaljagers gaat plaatsvinden op de basis, daar gaat deze vergunning niet over.