De gemeenteraad van Zundert heeft dinsdagavond unaniem ingestemd met de door de fractie D66 ingediende motie om als gemeente deel te nemen aan de zogeheten Statiegeldalliantie,

In dit initiatief verenigen Nederlandse en Belgische maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties zich om een gezamenlijk geluid voor statiegeld op blikjes en plastic drankflessen te laten horen richting de Nederlandse en Belgische regeringen.

De partners van de Statiegeldalliantie willen een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden, rivieren en zeeën door plastic .

Het statiegeldsysteem blijkt voor 90 procent het probleem op te lossen in landen als Duitsland en Zweden, waar dit wordt toegepast. Volgens de Zundertse D66-fractie is het niet alleen een structurele oplossing voor een ernstig milieuprobleem, ook ziet zij het als een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken.