De gemeente Roosendaal heeft in een kort tijdsbestek zes aanvragen ontvangen voor het realiseren van een zonnepark. In totaal gaat het om 81 hectare, terwijl de gemeenteraad heeft afgesproken dat er maar 75 hectare aan zonneparken gerealiseerd mag worden.

De eerste twee aanvragen werden onlangs al kort besproken in de commissievergadering, maar daar werd afgesproken dat de zes aanvragen op gelijke wijze en gelijktijdig procedureel zullen worden behandeld.

Het plan was om die zes aanvragen op 5 juli te behandelen.

"De afgelopen dagen zijn de zes aanvragen verder getoetst op alle overige relevante aspecten. Het resultaat is dat de aanvragen niet voldoen aan de gestelde criteria. Geen van de zes aanvragen doorstaat de totale toetsing", aldus wethouder Klaar Koenraad.

Criteria

Daarom is besloten op dit moment geen enkele aanvraag goed te keuren. De zes aanvragers krijgen nu eerst te horen wat ze moeten aanpassen om wel te voldoen aan de gestelde criteria.

"Het is belangrijk uiterste zorgvuldigheid in acht te nemen om te komen tot een correcte afwikkeling van de omgevingsvergunningsprocedures voor alle ingediende aanvragen."

Zodra alle aanvragen goedgekeurd zijn, worden ze weer aan de gemeenteraad voorgelegd. "Als vertrekpunt ga ik ervan uit dat ik de afhandeling doe op volgorde van binnenkomst."