De fractie van D66 Etten-Leur vraagt bij monde van raadslid Robert Prins aandacht voor het gevaarlijke fietspad aan de Lage Neerstraat in de wijk Hooghuis in Etten-Leur ter hoogte van de oversteek op de Nachtegaal.

Via bewoners werd D66 Etten-Leur geattendeerd op de onveilige situaties bij het kruispunt. "Eigen bevindingen van de fractie van D66 onderschrijven de situaties zoals die worden ervaren door bewoners", aldus Robert Prins in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

Mede aanleiding voor de brief zijn twee ongelukken die recent op de kruising plaatsvonden. Op 27 juni raakte een fietser op het fietspad nog licht gewond toen deze in botsing kwam met een auto. Een maand eerder, op 28 mei, vond een soortgelijke aanrijding plaats.

Prins vraagt namens D66 Etten-Leur aan het college om het kruispunt, waarbij fietsers erg kwetsbaar zijn, meer zichtbaar te maken voor automobilisten. Het fietspad wordt nu aangeven door twee kleine waarschuwingsborden aan de zijkant van de Nachtegaal en tekens op het wegdek. "Een van die borden is tevens laat zichtbaar door een flauwe bocht indien men de kruising vanaf het Schoonhout nadert."

D66 is benieuwd of het college de onveilige situatie onderschrijft en zo ja, of er plannen zijn om de kruising voor fietsers te verbeteren.