De gemeente Rucphen heeft de jaarrekening van 2017 met een positief saldo afgesloten van 2,5 miljoen euro. De accountant heeft goedkeuring verleend aan de stukken. Volgens wethouder René Lazeroms van Financiën gaat het om een aanzienlijk bedrag, maar hij benadrukt dat dit geld niet vrij besteedbaar is.

Ook de Kadernota 2019 (de voorloper op de vaststelling van de begroting van dit jaar) ziet er weer goed uit. Volgens de voorspellingen komt de gemeente Rucphen dit jaar uit op een overschot van 195.000 euro. Dit bedrag slinkt naar 72.000 euro in 2020 en verder naar 5.500 euro in 2021. In 2022 voorziet de gemeente een tekort van 131.000 euro.

Wethouder Lazeroms heeft er vertrouwen in dat de gemeente dit tekort tijdig wegwerkt: "We hoeven ons daar zeker nog geen zorgen over te maken. We gaan er alles aan doen om de begroting sluitend te houden, ook voor 2022. Dat hebben we als coalitie ook met elkaar afgesproken."

De gemeente staat de komende jaren voor grote investeringen. Zo vragen verschillende wijken om investeringen in wegonderhoud en mogelijk ook in groeninrichting, parkeervoorzieningen en riolering. 

Deze voorzieningen zijn verouderd en moeten worden gemoderniseerd. Het gaat om buurten van veertig jaar en ouder. Wijken die op de schop gaan zijn de Componistenwijk in Sint Willebrord, de Schilderswijk in Rucphen en De Kerlinge in Sprundel.

Onderhoud

Ook zijn er investeringssubsidies voorzien voor de molen van Sprundel. Op deze manier kan de molen blijven draaien en kan de stichting die het monument beheert het noodzakelijke onderhoud betalen.

Verder trekt de gemeente 2,6 miljoen euro uit voor nieuwbouw voor de nieuwe basisschool Heilinde in Sint Willebrord en 3,1 miljoen euro voor het nieuwe binnenzwembad. Die komt op de plek van de huidige peuterbadjes van het buitenbad.

Tot slot is er geld voor een nieuwe atletiekbaan voor AVR '90, kleed- en douchegelegenheid voor wielervereniging Willebrord Wil Vooruit en een tennispark voor TV Rico.

Buurtbemiddeling

De gemeente houdt voor de komende jaren ook nog rekening met nieuwe projecten die budget vereisen. Zo komt er mogelijk buurtbemiddeling.

Dit is een initiatief van de gemeente, politie en woningcorporatie om conflicten tussen bewoners te verminderen. Ook brengen wijzigingen aan het openbaar vervoer in de gemeente mogelijk nieuwe investeringen met zich mee. De gemeenteraad stemt op 3 juli over de Kadernota.