Er komen geen extra maatregelen rondom de Molenweg in Dinteloord en de gemeente Steenbergen wil er ook geen tijd meer in stoppen.

Tim Huisman van D66 stelde onlangs vragen aan het college van burgemeester en wethouders, omdat er volgens hem sprake is van een schrijnende situatie op de Molenweg in Dinteloord. "Het is wachten tot er een slachtoffer valt", stelde hij in zijn brief.

Volgens het D66-raadslid is het dagelijks een drukke bedoening op de, door de gemeente bestempelde, verkeersluwe weg.

Het college kan zich daar echter niet in vinden. Zij menen dat de Molenweg niet uitnodigt om hard te rijden, omdat het nogal smal is.

Geen reden

"Na het gereedkomen van de reconstructie Molendijk hebben we in overleg met de bewoners een groot aantal maanden de verkeersbewegingen en de snelheid gemeten. Gebleken is uit de tellingen dat het om een gering aantal verkeersbewegingen gaat. Ook is gebleken dat de toegestane snelheid niet werd overtreden", aldus het college.

Dat wordt eveneens door de politie bevestigd die sinds 1 januari 2015 "slechts" 12 meldingen heeft geregistreerd. Het college ziet dan ook geen reden om de weg aan te pakken.