De gemeente Woensdrecht heeft officieel haar nieuwe coalitie. Donderdagavond werden de wethouders benoemd. Er is maar één nieuw gezicht. Dat is VVD-er Henk Kielman.

De definitieve portefeuilleverdeling is daarmee ookvastgesteld. De kersverse wethouder Henk Kielman, die in de plaats is gekomen van wethouder Martin Groffen, heeft financiën, belastingen, economische zaken en afvalinzameling in zijn pakket zitten.

Verder zijn er geen grote veranderingen. Burgemeester Adriaansen houdt onder andere openbare orde en veiligheid, regionale samenwerking en Aviolanda. Hans de Waal is verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en bouwzaken. Hij heeft ook toerisme, recreatie en branding Brabantse Wal gekregen.

Lars van der Beek houdt het sociale domein en onderwijs en Jeffrey van Agtmaal is onder andere verantwoordelijk voor milieu en duurzaamheid, leefbaarheid en burgerparticipatie en verkeer en vervoer.