Er komen waarschijnlijk geen camera's in het buitengebied van Bergen op Zoom dumpingen van drugsafval tegen te gaan. Wel worden andere innovatieve oplossingen overwogen, zoals een drugsluikje en een smart-riool.

Er werd al langer gepleit voor het inzetten van bewakingscamera's, maar omdat heimelijk filmen in de openbare ruimte verboden is, zal het zo ver niet komen.

Een taskforce richt zich daarom op andere innovatieve oplossingen. Zo zou een smart-riool drugsgerelateerde stoffen vroegtijdig kunnen detecteren. Ook wordt er gekeken of criminelen bewogen kunnen worden om hun illegale drugsafval te dumpen in een daarvoor bestemd drugsluik.

Al sinds 2017 wordt er door een speciaal taskforce gewerkt aan het tegengaan van drugsdumpingen in het buitengebied. Daarbij wordt ook samenwerking gezocht met bewoners en andere betrokkenen. De gemeente wil omwonenden en gebruikers van het buitengebied motiveren om vreemde gebeurtenissen in hun omgeving eerder te herkennen en te melden.

Burgemeester Petter noemt dat een ''uitdaging, omdat veel bewoners van het buitengebied zich vaak niet bemoeien met hun buren en gesteld zijn op hun privacy.'' Voor hen zullen er speciale bijeenkomsten worden gehouden.