De werkzaamheden voor de plaatsing van de ondergrondse afvalcontainers zijn van start gegaan. Naast de glas-, plastic- en kledingcontainers worden er ook restafvalcontainers geplaatst.

Momenteel hebben alle huishouden in de gemeente een zwarte restafvalbak, maar na de zomer krijgen alle inwoners de keuze om deze in te leveren en gebruik te gaan maken van de ondergrondse restafvalcontainers.

"Wie zijn eigen afvalbak wil behouden, mag dat uiteraard. Maar financieel is het voordeliger om de zakken restafval naar de ondergrondse containers te brengen", legt wethouder Jeffrey van Agtmaal uit.

Alle inwoners krijgen tegen die tijd nog een brief thuis met een uitgebreide toelichting over de nieuwe mogelijkheden van restafvalinzameling.

Netter

Vorig jaar besloot de gemeente om de bovengrondse afvalcontainers ondergronds te gaan plaatsen. "Dat staat mooier in het straatbeeld en werkt netter", aldus de wethouder. De voorbereidingen zijn in volle gang, in juni worden de containers geplaatst.

De meeste afvalbakken zijn zonder pas te openen. Alleen de containers met een persmechanisme en voor de toekomstige restcontainers is een pas vereist. Verder zullen in Putte extra pasloze plasticcontainers worden geplaatst om te voldoen aan de grote behoefte aan inzamelpunten in het dorp.