Er is veel vraag naar startersleningen in Steenbergen. In 2017 verstrekte de gemeente zeventien leningen, in de eerste maanden van 2018 al zes. Met als gevolg dat het budget nu op is.

Het college heeft nu voorgesteld om het budget voor startersleningen samen te voegen met het budget voor stimuleringsleningen.

De gemeenteraad is voornemens om een miljoen euro beschikbaar te stellen voor het verstrekken van stimuleringsleningen. Ondanks dat de gemeenteraad nog akkoord moet gaan, heeft het college alvast besloten om aanvragen voor startersleningen ‘gewoon’ toe te kennen met deze gelden.

Eind 2017 gaf de gemeente Steenbergen al aan dat het budget voor Startersleningen bijna op was.

Algemene rekening

De gemeente kreeg destijds van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (de organisatie achter de Startersleningen) te horen dat er nog een algemene rekening was van de gemeente Steenbergen, waarop teruggestorte aflossingen en rentebetalingen binnenkwamen.

Daarmee kwam een bedrag vrij van 272.426 euro voor het uitgeven van Startersleningen, maar ook dat bedrag is inmiddels op. Sinds 2005 zijn er 153 startersleningen verstrekt voor in totaal een bedrag van 2.340.748,75 euro. Inmiddels is hiervan 1.014.542,44 euro terugbetaald.