Inwoners van de gemeente Steenbergen gaan in 2019 meer afvalstoffenheffing betalen. De hogere kosten zijn het resultaat van nieuwe afspraken die de gemeente maakte over de verwerking en inzameling van afval.

Het gaat om de verwerking van Grof Huishoudelijk Restafval (GHRA), de inzameling van GFT-, plastic en verpakkingsafval en drankkartons en restafval.

Steenbergen heeft de kosten voor afvalverwerking veel lager begroot, dan ze daadwerkelijk gaan kosten. Bij de verwerking van GHRA gaat dat om een bedrag 40.045 euro. De inzameling van GFT, plastic, drankkartons en restafval gaat 114.032,05 euro meer kosten dan begroot.

De gemeente spreekt tegen dat de hogere afvalstoffenheffing het gevolg is van omgekeerd inzamelen.  ‘’Landelijk gezien zijn de kosten voor inzameling gestegen. Dit blijkt ook wel uit de drie inschrijvingsbedragen met een minimaal verschil. Een klein deel van de inzamelkosten kan worden toegewezen aan het omgekeerd inzamelen. Van de 643.431,05 euro gaat het 'slechts' om 79.406,26 euro.’’

Gedragsverandering

Met het omgekeerd inzamelen hoopt de gemeente de hoeveelheid kilo's restafval per inwoner te verminderen. Nu staat de teller per inwoner nog op 232 kilogram restafval per jaar, maar in 2020 wil de gemeente slechts 100 kilogram restafval per inwoner overhouden.

"Om onze ambitie te realiseren is een gedragsverandering nodig." De gemeente is echter bang dat nu de afvalstoffenheffing voor het komende jaar verhoogd moet worden, de motivatie om het gedrag te veranderen verdwijnt. "De stijging kan door onze inwoners geheel worden geassocieerd met de nieuwe manier van inzamelen, terwijl dit grotendeels niet het geval is."