In navolging van andere verenigingen in West-Brabant wordt ook voetbalclub Internos uit Etten-Leur met ingang van het volgende seizoen een zaterdagvereniging.

Begin deze week hebben hier vergaderingen over plaatsgevonden met direct belanghebbenden zoals spelers, trainers en staf. Woensdag is het bestuur van de dit jaar 90 jaar oude vereniging akkoord gegaan.

Het besluit betekent dat Internos met ingang van het seizoen 2018-2019 haar standaardelftallen wil laten uitkomen in de standaardklassen van het zaterdagvoetbal, en dus zal uitschrijven uit de standaardklassen van het zondagvoetbal. "Het verzoek hiervoor ligt op dit moment bij de KNVB", aldus voorzitter George Koster namens het bestuur.

Reden voor Internos om de focus te leggen op zaterdagvoetbal is dat de vereniging verwacht hiermee een aansluiting te maken bij de maatschappelijke ontwikkeling, waarbij de zaterdag de dag voor ontspanning is en de zondag de dag voor gezin en rust. "We hopen hiermee ook een grotere binding te krijgen tussen onze jeugdleden die allemaal op zaterdag voetballen, en de seniorenleden die dat ook nagenoeg allemaal doen."

Organisatie

De huidige seniorenteams en dames blijven wel gewoon op zondag voetballen. Koster: "We kunnen daardoor de wedstrijden op zondag ook wat compacter organiseren. Nu speelt bijvoorbeeld het tweede elftal om half twaalf en het eerste om half drie."

Het besluit is genomen na overleg met de direct betrokken partijen binnen de vereniging, zijnde de begeleiding en spelers van de standaardelftallen op zondag alsmede het team wat op dit moment reeds in een standaardklasse op zaterdag speelt en de betrokken vrijwilligers/commissies. "Op basis van de uitkomsten van dit overleg is het besluit genomen de overstap te maken, hopende op een mooie en nieuwe toekomst voor onze negentigjarige verenging."

George Koster legt uit dat de maand mei gebruikt gaat worden om de organisatorische en praktische uitwerking verder vorm te geven. In juni volgt dan een voorlichtingsbijeenkomst voor alle leden en betrokkenen zal worden gepland.

Voorbeelden

In de regio West-Brabant stapten eerder andere clubs ook al over naar het zaterdagvoetbal. Kaaise Boys uit Fijnaart bijvoorbeeld fuseerde met FSV en ging op zaterdag verder onder de naam De Fendert. RKSV Divo ging een fusie aan met VV Dinteloord. De nieuwe Dinteloordse zaterdagclub draagt de naam Prinsenland. Ook Alliance uit Roosendaal en FC Bergen uit Bergen op Zoom bewandelen met ingang van volgend seizoen dezelfde weg.