'Samen maken we Etten-Leur'. Dat is de titel van het 31 pagina's tellende concept raadsprogramma 2018-2022, dat de fracties van het Algemeen Plaatselijk Belang (APB), CDA en VVD hebben opgesteld.

Hierin leggen de drie beoogde coalitiepartijen uit wat ze de komende vier jaar willen bereiken. Er wordt bewust nog gesproken van een concept raadsprogramma omdat hierin de mogelijke aanvullingen en/of aanscherpingen van de acht in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen nog verwerkt kunnen worden.

Dat gebeurt op maandag 7 mei tijdens een openbare bijeenkomst die direct aansluit op de reguliere raadsvergadering in de Van Gogh Kerk. Ook wordt het programma op donderdag 17 mei voorgelegd aan de leerlingen van de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE) en het Munnikenheide College alsmede aan de 5 O's (Ondernemers, Onderwijs, maatschappelijke Organisaties, Onze inwoners en andere Overheden). 

Wethouders

Hieruit kunnen ook nog mogelijke aanvullingen en/of aanscherpingen voortkomen. Op basis van de besprekingen met de raadsfracties en de vijf O's wordt het raadsprogramma definitief en wordt het ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Het is nog niet bekend wie de wethouders namen de drie partijen worden in het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur.