Er komt een nieuwe informateur voor het vormen van een coalitie in de gemeente Moerdijk. Na Eef Schoneveld en Helmi Huijbregts wordt dit de derde informateur.

In Moerdijk is het vooralsnog niet gelukt om tot een coalitie te komen na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. In eerste instantie onderzocht huidig wethouder Eef Schoneveld namens de grootste partij, Onafhankelijk Moerdijk (OM), een coalitie tussen OM, VVD en Moerdijk Lokaal, maar dat stuitte op verzet van de VVD.

Van buitenaf werd toen Helmi Huijbregts, onder andere oud-burgemeester van Oosterhout, aangesteld als nieuwe informateur. Zij stelde een coalitie voor bestaande uit OM, VVD, CDA en PvdA, waarbij elke partij een wethouder zou leveren.

Dit keer was OM het daar niet mee eens. De partij kon zich niet vinden in het standpunt dat de PvdA met slechts twee zetels ook met een wethouder in het college zou plaatsnemen, terwijl OM zelf zes zetels binnensleepte met de verkiezingen. 

Overleg

Maandagavond heeft er overleg plaatsgevonden tussen alle negen Moerdijkse partijen. Tijdens dit gesprek is teruggekeken op de afgelopen periode en zijn de mogelijkheden bekeken om goede, stevige vervolgstappen te maken in het coalitievormingsproces.

In gezamenlijkheid is besloten om deze week nog een nieuwe informateur te zoeken. Onafhankelijk Moerdijk (OM) zal als winnaar van de verkiezingen de initiële stappen daartoe zetten.