Negen van de tien politieke partijen in Roosendaal hebben middels een brief aan het gemeentebestuur hun zorgen geuit over de kerncentrale in Doel.

Vorige week werd één van de kerncentrales stilgelegd voor een controle van het koelsysteem en daarbij is een lekkage aangetroffen in het nucleaire gedeelte. Dat heeft uitbater Engie Electrabel bevestigd aan het Belgische TV Oost.

Onderhoud

Doel 1 zou in eerste instantie op 29 mei stilgelegd worden voor een onderhoudsperiode, maar Engie heeft besloten meteen te starten met het onderhoud. "De betreffende reactor kan op zijn vroegst op 1 oktober 2018 weer worden opgestart. Vanwege extreem hoge stralingswaarden mogen medewerkers maximaal een uur achter elkaar werken aan de storing. Ook is besmet water weggelopen, maar volgens de autoriteiten zou dit geen gevaar opleveren", stelt Eric de Regt (Roosendaalse Lijst).

Pro-actief

Hij wil nu, samen met de andere partijen, van het college weten hoe zij de ontstane risico's kwalificeren. "Op eerdere raadsvragen gaf u aan dat de risico's reuze mee zouden vallen; storingen deden zich immers voor in het niet-nucleaire deel van de centrale. Nu zijn er storingen en lekkages in het nucleaire deel." Daarnaast wil De Regt weten hoe de communicatie verloopt in de breedste zin des woord én of de storing in het nucleaire gedeelte voor het college reden genoeg is om een andere, pro-actievere, koers te gaan varen.