Het gerechtshof in Den Bosch heeft een 61-jarige man in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 jaar voor doodslag. De man schoot in 2015 aan de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal een buurman in de rug, toen deze wilde bemiddelen bij een burenruzie.

Tussen de verdachte en zijn directe buren bestond al langere tijd een conflict.

Het latere slachtoffer, een achterbuurman van 51 jaar die zelf niet bij het conflict betrokken was, ging destijds naar het huis van de verdachte om te bemiddelen. Nadat er niet werd opengedaan liep hij weg, waarna de verdachte alsnog de voordeur opende en hem van dichtbij in de rug schoot. Het slachtoffer werd in het hart geraakt en overleed ter plekke.

Het hof heeft "onvoldoende kunnen opmaken dat in deze zaak sprake is van een vooropgezet plan om het slachtoffer om het leven te brengen". Wel moet de man zich ervan bewust geweest zijn dat zijn actie de dood tot geval kon hebben, vindt het hof. De verdachte is daarom niet schuldig bevonden aan moord, maar aan doodslag.

Schadevergoeding

De weduwe van het slachtoffer heeft alles van dichtbij zien gebeuren. Als gevolg hiervan heeft ze een posttraumatische stressstoornis opgelopen. Daarom kent het hof haar een schadevergoeding toe van 10.000 euro voor de geleden immateriële schade. Daarnaast moet de verdachte haar een schadevergoeding betalen van 50.000 euro voor gederfd levensonderhoud.

De gevangenisstraf komt overeen met de straf die de rechtbank Zeeland-West-Brabant eerder oplegde. Anders dan de rechtbank bepaalde het hof dat de man aan de nabestaande van het slachtoffer een schadevergoeding moet betalen.