In de gemeente Steenbergen is een tekort ontstaan van ruim 1,4 miljoen euro rondom de jeugdzorg. Dat maakte wethouder Cor van Geel afgelopen week bekend aan de gemeenteraad.

De gemeente doet nog onderzoek naar hoe de overschrijding plaats heeft kunnen vinden.

Steenbergen gaat er wel vanuit dat al het geld ook daadwerkelijk is uitgegeven aan zorg binnen de gemeente Steenbergen. "Alle kosten die door Steenbergen betaald zijn, zijn ten goede gekomen aan jongeren in de gemeente Steenbergen. Er is geen enkele jongere tussen wal en schip gevallen", stelt wethouder Cor van Geel. In totaal gaat het om een tekort van 1.421.019 euro.

De negen gemeenten in de regio West-Brabant zijn over de stand van zaken in de gemeente Steenbergen geïnformeerd. Naast Steenbergen hebben ook de gemeenten Roosendaal, Moerdijk en Woensdrecht tekorten op jeugdzorg. ‘’Omdat het jeugdstelsel een open eind regeling kent, is er in de regio een afspraak gemaakt over solidariteit. Wij zullen bij de jeugdzorgregio een beroep doen op deze afspraken over solidariteit."

Hulp

Bij een intern onderzoek is naar boven gekomen dat de gemeente Steenbergen 500.000 euro heeft geïnvesteerd in de verhuizing van een gezin uit de regio West-Brabant. ‘’Deze kosten waren anders bij een collega in een andere gemeente naar boven gekomen’’, meent Van Geel.

Steenbergen roept de hulp in van andere gemeenten en hoopt dat er een verrekening kan plaatsvinden om zo het tekort terug te dringen.