Een raadslid uit Oosterhout is op non-actief gesteld door zijn werkgever Stichting Prisma nadat is gebleken dat hij het adressenbestand van de stichting voor politieke doeleinden heeft gebruikt.

Raadslid Ad Penders van Gemeentebelangen stelt daarom zijn zetel ter beschikking omdat hij een adressenbestand van zijn werkgever heeft misbruikt om kiezers een persoonlijke campagneflyer te sturen.

Penders werkt voor Prisma, een instelling die zorg biedt aan verstandelijk gehandicapten. De stichting neemt de zaak hoog op en heeft Penders op non-actief gesteld omdat de privacy van medewerkers, vrijwilligers en cliënten is geschonden. "Dit had nooit mogen gebeuren'", schrijft de Raad van Bestuur in een verklaring.

Stichting Prisma schrijft op haar website dat twee van hun medewerkers adressen hebben gebruikt van medewerkers en cliënten in Oosterhout. Het is nog niet bekend wie de andere medewerker is.

De stichting onderzoekt nog om hoeveel adressen het gaat. De mensen van wie de adressen zijn gebruikt, zijn geïnformeerd, aldus Prisma.

Penders laat weten dat hij zich onvoldoende bewust is geweest van de gevoeligheid. Hij stelt zijn zetel ter beschikking omdat hij niet wil dat het imago van de gemeenteraad, zijn partij en zijn raadslidmaatschap worden geschaad.