Bij het ministerie van Defensie zijn in totaal driehonderd bezwaren ingediend tegen het plan om vliegbasis Gilze-Rijen meer ruimte te bieden voor vliegverkeer, vooral door legerhelikopters. 

Gemeenten in de omgeving, de provincie Noord-Brabant, de Brabantse Milieufederatie en omwonenden zijn het niet eens met de plannen.

Vrijwel alle Nederlandse legerhelikopters zijn sinds eind 2008 gestationeerd op Gilze-Rijen. Volgens de bezwaarmakers zou de overlast hiervan niet goed in beeld is. De huidige meetmethode zou geen rekening houden met trillingen door zware Chinooks.

De gemeente Gilze-Rijen constateert bijvoorbeeld dat er een alarmerende situatie ontstaat waarbij een groot aantal omwonenden ernstige overlast heeft van de vliegbasis. Bovendien vreest de gemeente ernstige gevolgen voor de gezondheid en leefbaarheid in de dorpskernen.

Aanpassing huizen

In januari werd bekend dat 201 huizen volgens de plannen van Defensie in aanmerking komen om aangepast te worden vanwege de overlast door het vliegverkeer. De woningen krijgen zwaardere ramen, beter hang- en sluitwerk en zwaardere houten vloeren vanwege de trillingen van legerhelikopters.

De gemeente verwacht dat veel meer huizen moeten worden aangepakt als de juiste rekenmethode wordt gebruikt.

Reactie

Defensie laat weten dat de bezwaren worden bestudeerd en dat later deze maand in het reguliere overleg met de regio een reactie zal worden gegeven.