In de gymzaal aan de Margrietstraat in Moerdijk is in de technische ruimte mogelijk asbest aangetroffen. Daarom is de gymzaal per direct gesloten.

Tijdens de voorbereidingen voor onderhoudswerkzaamheden in de technische ruimte van de gymzaal ontstond het vermoeden dat er asbest aanwezig was. In opdracht van de gemeente voerde het bedrijf RPS dinsdag een onderzoek uit. Vooruitlopend hierop heeft de gemeente besloten om de gymzaal per direct te sluiten.

De gymzaal is enkele uren per week in gebruik door basisschool De Klaverhoek en het initiatief Meer Bewegen voor Ouderen. Met beide gebruikers vindt overleg plaats over een passend alternatief.

In de technische ruimte van gymzaal de Waai in Langeweg is vermoedelijk eveneens asbest aangetroffen. Omdat deze technische ruimte zich aan de buitenzijde van het pand bevindt, is sluiting van het pand hier niet aan de orde.

De gemeente Moerdijk gaat in de loop van 2018 verder inventariseren in welke gemeentelijke gebouwen asbest aanwezig is en zo nodig maatregelen treffen.