De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar het lekken van vertrouwelijke informatie over het ontslag van Stefan Huisman, oud-burgemeester van Oosterhout. Het betreft verklaringen van vijf vrouwen die zeggen door Huisman betast te zijn. 

De informatie die in de geanonimiseerde verklaringen stond, samengevat in een rapport voor de raadsleden, is bij BN de Stem terechtgekomen. Volgens de gemeente, opdrachtgever van het onderzoek naar Huisman, is hiermee de geheimhouding geschonden. 

VVD-burgemeester Huisman nam eind januari ontslag wegens 'grensoverschrijdend gedrag' tijdens een personeelsborrel. Hij stelde te veel alcohol te hebben gedronken en dat het mogelijk was dat "mensen zich beschadigd zouden voelen". 

Tijdens een raadsvergadering bleek dat vijf vrouwen verklaringen hebben afgelegd over het handtastelijke gedrag van de oud-burgemeester. Details werden tijdens de vergadering niet gegeven, maar uit de gelekte informatie zou blijken dat drie van de verklaringen naar aanleiding van de kerstborrel waren en dat twee dateren van voor het personeelsfeest. 

Het rapport lag vertrouwelijk ter inzage voor raadsleden en was verder alleen bekend bij leden van het Oosterhoutse college en bij de hoogste gemeenteambtenaar, aldus de gemeentewoordvoerder. De gemeente heeft aangifte gedaan van het lek.