De realisatie van het nieuwe winkelcentrum in Tolberg is onlangs een stap dichterbij gekomen. Het zogenaamde voorontwerpbestemmingsplan is in procedure gegaan en als alles meezit kan begin 2019 gestart worden met de renovatie. 

De lokale CDA-fractie zet echter nog wel zijn vraagtekens bij het plan al zijn ze 'zeer verheugd met het voornemen om dit gebied een impuls te geven'. Ze stuurden daarom een brief naar het college van burgemeester en wethouders met vragen over het plan.

Inwoners van de wijk Tolberg zullen het allemaal eens zijn: Wijkcentrum Tolberg is verouderd en kan een grondige opknapbeurt gebruiken. Eigenaar WP Retail Invest en de gemeente Roosendaal presenteerden daarom in 2017 een plan om het wijkcentrum een enorme upgrade te geven.

Als alles meezit wordt begin 2019 gestart met de renovatie van het winkelcentrum, waarbij het centrum wordt uitgebreid met zo'n 900 vierkante meter voor nieuwe winkels.

Winkeloppervlak

Die toename van het winkeloppervlak zorgt voor vragen bij de lokale CDA-fractie. Robert Breedveld en Sebastiaan Hamans willen van het college van burgemeester en wethouders weten of dat voor deze locatie een verantwoorde keuze is.

"Wordt beoogd om in de nieuwe ruimte een derde supermarkt te realiseren", vragen de heren zich af. Maar dat is niet de bedoeling, laat wethouder Hans Verbraak weten.

Daarnaast willen zij weten of er straks wel voldoende parkeergelegenheid is. "In het ontwerpplan wordt gesteld dat er in de bestaande situatie ruim voldoende parkeergelegenheid is. Feitelijk zien we echter dat het met enige regelmaat te krap is. Met een toename van winkeloppervlak zal de parkeerdruk nog verder toenemen."

Parkeerplaatsen

Het CDA denkt dat er meer parkeerplaatsen gecreëerd moeten worden. In het plan staat eigenlijk opgenomen dat er geen extra parkeerplaatsen gerealiseerd hoeven te worden, maar de wethouder laat weten dat er toch 46 parkeerplaatsen worden toegevoegd.

"Het aantal parkeerplaatsen wordt van 227 opgehoogd naar 273. Er is dus extra parkeermogelijkheid boven de normering gecreëerd." Volgens het plan neemt de parkeerbehoefte toe tot ongeveer 200 parkeerplaatsen, met deze extra parkeerfaciliteiten zou er dus meer dan genoeg ruimte moeten zijn.

In de plannen is opgenomen dat naast de huidige Albert Heijn een pleingebouw komt, het zogenaamde 'Huis'. Dat wordt verbonden met de passage. De huidige gymzaal wordt gesloopt en de ruimte die beschikbaar komt wordt toegevoegd aan de winkels.

Mindervaliden

Op het pleingebouw komt een verdieping, waarin een nieuwe gymzaal wordt gehuisvest. "Maar, wordt deze goed toegankelijk gemaakt voor mindervaliden", wil het CDA weten. "Dat wordt nog met de architect onderzocht", aldus de wethouder.

De gymzaal kan straks door de gemeente gehuurd worden voor het reguliere onderwijs, maar ook verenigingen kunnen daar uiteraard weer terecht. Op de begane grond worden een aantal bestaande- en nieuwe winkels gevestigd.

Voor het hele bestemmingsplan geldt straks 'Gemengd-4' wat inhoudt dat detailhandel zich in de winkels mag vestigen, maar ook horeca met inbegrip van hotels, pensions en bed & breakfast. "De huidige huiskamerfunctie van het centrum wordt echter ook in stand gehouden door de aanwezigheid van andere voorzieningen zoals een tandarts en een servicepunt van de bibliotheek."

CDA

"Zou daarom niet een deel van het plangebied specifiek voor deze voorzieningen moeten worden bestemd? En is de portefeuillehouder het met het CDA eens dat hotels, pensions en bed & breakfasts sowieso onwenselijk zijn op het Tolbergcentrum?", besluit het CDA.

De wethouder laat weten dat een hotel of pension inderdaad niet gewenst is, maar een eetcafé of horeca met een afhaal-en brengservice behoort wel tot de opties.