De gemeente Bergen op Zoom gaat 120.000 euro investeren in extra hulp voor zwerfjongeren. Stichting Twist gaat met dat geld binnen het project 'Je eigen draai' tien zwerfjongeren huisvesten en begeleiden.

"Het doel is om jongeren tussen de 18 en 27 jaar die na de jeugdzorg in een gat vallen, de helpende hand te bieden", legt wethouder Yvonne Kammeijer uit.

En dat is volgens de gemeente hard nodig, want in de regio leven zo'n vijftig jongeren op straat. Het project gaat eind februari van start.

Jongeren die tot hun achttiende begeleid zijn vanuit de jeugdzorg, vallen vaak in een gat wanneer ze op hun achttiende op eigen benen moeten staan."Ook al hebben ze veel begeleiding gehad, schort het toch in de begeleiding naar deze nieuwe fase in hun leven", aldus de wethouder. 

Proef

Binnen het project worden tien zwerfjongeren gehuisvest en krijgen ze begeleiding die hen helpt om een woning te zoeken en een uitkering te krijgen. Ze mogen maximaal drie maanden bij Stichting Twist verblijven.

"Dit project is een proef in Bergen op Zoom. Als de resultaten positief zijn, willen we het ook breder gaan inzetten op de Brabantse Wal."