De Raad van State heeft woensdagochtend bepaald dat de Kruittoren in Tholen definitief gebouwd mag worden. Tegenstanders vonden het plan in strijd met de aanwijzing van Tholen als beschermd stadsgezicht.

Dit argument is, evenals de andere punten die de tegenstanders hadden, door de bestuursrechter van tafel geveegd.

Zo stelden diverse partijen in de eerste plaats dat het college tekort is geschoten in de informatievoorziening en het overleg met betrokkenen voordat het plan in procedure is gebracht.

De Raad van State concludeert echter dat het niet bieden van de inspraak die Heemschut en andere wenselijk achten in deze fase geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de bestemmingsplanprocedure en het bestemmingsplan.

Hoog gebouw

Daarnaast stelden tegenstanders dat het plan in strijd is met de aanwijzing van Tholen als beschermd stadsgezicht. Volgens hen wordt het stadsgezicht met name door het hoge appartementengebouw aangetast en heeft de raad niet of onvoldoende gemotiveerd waarom deze aantasting gerechtvaardigd is. 

Ook op dit vlak koos de bestuursrechter voor de kant van de gemeente. 

Instemming

De gemeenteraad van de gemeente Tholen heeft op 6 juli groen licht gegeven voor de komst van Kruittoren Tholen. De SP, ABT en PvdA stemden tegen het plan, VVD, CU, CDA en SGP stemden voor.

De bouw is volgens de aannemer 'in zicht'. De verkoop van de 22 appartementen en zeven kadewoningen start in februari.