De gemeente Roosendaal heeft besloten om een archeologische opgraving te starten op de plaats waar nieuwbouwplan De Hoogt in Wouw staat gepland.

In de voorbereidingen voor het plan zijn eind vorig jaar archeologische vondsten gedaan. "Er zijn onder andere fundaties, greppels en ploegsporen gevonden. Verder is er ook aardewerk, natuursteen en huttenleem gevonden. Deze vondsten kunnen globaal gedateerd worden tussen de l4de en het eerste deel van de 20ste eeuw."

De gemeente laat weten dat de bouwrijpwerkzaamheden door het onderzoek wel onder druk komen te staan, maar op plekken die niet geïdentificeerd zijn als archeologisch onderzoeksgebied wordt alvast een begin gemaakt.

"De ontwikkeling kan gevolgen hebben voor de start van de bouw van de nieuwe woningen. De gemeente doet er alles aan om de betrokkenen zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de opgravingen en hoe dit de bouwwerkzaamheden mogelijk gaat beïnvloeden."