Het inwonersaantal van Roosendaal is voor het eerst sinds 2013 gedaald. In 2017 leefden er 149 mensen minder in de stad dan het jaar ervoor. 

Hiermee komt het totale aantal op 77.035 inwoners te liggen, meldt het CBS dinsdag. 

De daling is te wijten aan dat de gemeente in sommige maanden hogere vertrekcijfers kent dan nieuwe inwoners. Ook het geboorteoverschot, wat inhoudt dat er meer baby's geboren worden dan dat er mensen sterven, is in sommige maanden beperkt. Zo werden er in de maand november van vorig jaar zeventig baby's geboren en stierven 63 inwoners. 

Sinds 2014 is het inwonersaantal van de stad steeds licht gestegen. Zo telde Roosendaal in 2015 77.021 inwoners en een jaar later steeg dit naar 77.184 Roosendalers.

Vergrijzing

Amsterdam kreeg in 2017 de meeste nieuwe inwoners, gevolgd door Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Almere, Eindhoven, Nijmegen en Tilburg. Dit komt ook doordat de relatief jonge bevolking voor een geboorteoverschot zorgt.

De bevolkingsgroei beperkt zich tot de steden en de randstad. Zo is het aantal inwoners in 91 van de 388 Nederlandse gemeenten juist gedaald. Vooral in de gemeenten aan de randen van het land stierven meer mensen dan er werden geboren, en het CBS wijt dat aan vergrijzing.