De gemeente Steenbergen gaat tweehonderd uur extra afnemen in de zogeheten 'boapool' die op 1 september 2016 is opgezet. Het aantal klachten is het afgelopen jaar toegenomen, waardoor de huidige capaciteit onvoldoende is.

In 2016 waren er nog 358 klachten, maar in 2017 zijn er tot 5 december al 525 klachten bij de gemeente Steenbergen binnengekomen.

"Omdat klachten zich niet beperken tot kantoortijden, is ook meer inzet nodig in de avonduren en in het weekend", stelt de gemeente. "In die gevallen gaan boa’s in tweetallen op pad, omwille van de veiligheid." 

Dit zorgt ervoor dat meer capaciteit nodig is. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders er in Steenbergen voor gekozen om tweehonderd uur meer af te gaan nemen. Dat komt neer op een extra uitgave van 10.000 euro per jaar.

Bekostiging

De gemeenteraad heeft bij de bespreking van de perspectiefnota extra budget vrijgemaakt voor toezicht en handhaving en daardoor kan deze extra capaciteit tot 2019 bekostigd worden. "Qua verwachtingen blijft het wel van belang te realiseren dat de boapool niet vergeleken kan worden met een 24-uurs politieorganisatie en wordt gedraaid met een relatief beperkte groep boa’s."

De boapool is een samenwerkingsverband tussen de Brabantse Wal-gemeenten en Tholen waardoor het mogelijk is om Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) ook over de gemeentegrenzen in te zetten.