Er zijn dit jaar geen straten of buurten geweest in Bergen op Zoom die zichzelf vrijwillig als vuurwerkvrije zone hebben laten verklaren. Wel neemt de gemeente preventieve maatregelen om vuurwerkoverlast tegen te gaan.

Dat laat burgemeester Frank Petter weten op vragen van de lokale VVD-fractie.

In Den Haag wordt dit jaar gewerkt met vrijwillige vuurwerkvrije zones waarbij bewoners van een straat of buurt als collectief de afspraak maken om geen vuurwerk af te steken in de straat. De gemeente Bergen op Zoom kijkt wel met veel belangstelling naar de ervaringen die in Den Haag worden opgedaan.

"Overigens moet daarbij wel opgemerkt worden dat er bij een onderlinge afspraak binnen de buurt niet handhavend wordt opgetreden vanuit de overheid als deze afspraak geschonden wordt", meldt Petter. Hoewel er dus geen vuurwerkvrije zones zijn in Bergen op Zoom onderneemt de gemeente wel de nodige maatregelen om vuurwerkoverlast zo goed mogelijk te beperken.

Maatregelen

"Net als voorgaande jaren werken wij ook dit jaar volgens een vooraf opgesteld plan dat bestaat uit preventieve maatregelen, repressieve maatregelen en maatregelen met betrekking tot het vuurwerkafval." Personen die het voorgaande jaar in beeld zijn gekomen doordat ze voor vuurwerkoverlast met de politie in aanraking zijn geweest, worden bijvoorbeeld door de wijkagenten benaderd.

Daarnaast zorgen politie en gemeente ervoor dat er op alle tijdstippen vuurwerkoverlast gemeld kan worden. "Door een goede analyse van deze meldingen en signalen kan gericht toezicht ingezet worden op de plaatsen waar dit het noodzakelijk is. Dit kan toezicht zijn door politie, handhaving en het Flying team. Ook de buurtpreventieteams ontvangen de informatie als in hun buurt of wijk sprake is van een structurele overlastlocatie."

Zowel in de aanloop naar als tijdens de jaarwisseling wordt extra toezicht ingezet op deze bekende "hotspots".