Vier politieke partijen (VVD, CDA, GBWP en BSD) willen dat het college in de zomer een proef gaat uitvoeren waarbij fietsers worden toegelaten tot de binnenstad. Wie even snel een boodschap wil doen, hoeft dan geen lange afstanden af te leggen. 

"Het overgrote deel van de dag het zo rustig is in het centrum dat voetgangers en fietsers elkaar niet zullen hinderen."

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 20 december gaan de vier fracties een motie indienen. Daarin dragen ze het college in eerste instantie op om een plan van aanpak te maken voor het wijzigen van het verkeersregime in de binnenstad.

Daarbij is het belangrijk dat alle belanghebbende partijen betrokken worden. "Vanuit voorliggende onderzoeken en het gesprek met deze partijen kan richting gegeven worden aan de gewenste resultaten." 

De fracties willen dat er een eenduidige en veilige verkeerssituatie ontstaat voor alle gebruikers. "De binnenstad wordt het domein van voetgangers en fietsers (kwetsbare doelgroepen) met extra aandacht voor het acceptatieproces tussen fietser en voetganger en kort fietsparkeren."

Borden

Enige tijd geleden werd een werkbezoek gebracht aan ‘s-Hertogenbosch waar fietsers en voetgangers gebruik maken van dezelfde binnenstad. "De manier waarop men in deze stad omgaat met verkeer in de binnenstad viel bij de vier aanwezige fracties op. Geen opeenstapeling van verkeersborden om het verkeer te reguleren. Afstemmingen in het verkeer worden overgelaten aan het gezonde verstand van de bewoners en bezoekers van de (binnen)stad."

Volgens de fracties zijn al die borden ook helemaal niet nodig. De fietsers zijn te gast in de winkelgebieden, maar blijken zich in de praktijk ook aan te passen als het te druk is om nog fatsoenlijk te fietsen. "De enkeling die zich al onverantwoordelijk gedraagt, wordt aangesproken op het gedrag en zo nodig beboet. Dat is niet anders nu in onze binnenstad."

Fietsparkeerplekken

De fracties hopen dat deze motie er toe bijdraagt alle inwoners en bezoekers gastvrij worden ontvangen in de binnenstad. 

Belangrijk is wel dat er voldoende fietsparkeerplekken komen, maar daar is de gemeente Bergen op Zoom in samenwerking met Sterck al druk mee bezig. De fracties willen overigens wel onderscheid maken tussen fietsers en bromfietsers/scooters.

De proef gaat, als het aan de fracties ligt, vier maanden duren. Daarna volgt een evaluatie.