Dankzij een particulier initiatief is het Vincent van GoghHuis behouden voor Zundert. De nieuw opgerichte Stichting Huisvesting Van Gogh & Zundert heeft de panden aan de Markt 26 en 27, waar Vincent van Gogh is geboren en opgroeide, kunnen verwerven van de voormalige eigenaar Thuisvester.

In het begin van dit jaar verkeerde het Van GoghHuis nog in zwaar weer. Jarenlange bezuinigingen op subsidie door de gemeente Zundert hadden gezorgd voor een structureel tekort op de exploitatie van het museum, waardoor sluiting dreigde.

Het bestuur van de Stichting Van Gogh & Zundert weigerde de handdoek in de ring te gooien en startte een reddingscampagne. Ze vond het onbestaanbaar dat Vincent overal ter wereld wordt geëerd, behalve in zijn eigen dorp. Daar waar hij is geboren en de eerste zestien jaar van zijn leven heeft doorgebracht.

Acties

Er werden diverse acties opgezet, waaronder een benefietveiling op Catawiki waarvoor tientallen kunstenaars werk beschikbaar stelden. Daarnaast werden donaties gedaan en het personeel leverde vrijwillig uren in. Naast bezuinigingen op de loonkosten is nu ook een substantiële bezuiniging gerealiseerd op de huisvestingskosten dankzij de overname van het complex.

Dankzij een particulier initiatief is er met de nieuwe stichting een financieel gezond plan opgezet, waardoor Rabobank De Zuidelijke Baronie de aankoop kon faciliteren. Door deze laatste actie is het Van GoghHuis weer in veilige haven beland.