Bergen op Zoom krijgt 880.000 euro subsidie om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in de gemeente te verbeteren.

De zestien gemeenten die samenwerken in West-Brabant onder de noemer Regio West-Brabant trekken samen met de provincie Noord-Brabant in totaal zes miljoen euro uit om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in het gebied te verbeteren.

In de gemeente Bergen op Zoom gaat het op dit moment om zeven projecten, waarvan er vier al zijn gestart. Bergen op Zoom ontvangt 790.000 euro voor infrastructuurprojecten en 90.000 euro voor mensgerichte maatregelen.

Een regionaal programma richt zich het komende jaar voornamelijk op de fietser. De ruim veertig projecten in dit plan moeten de verkeersinfrastructuur verbeteren en het verkeersveilig gedrag bevorderen. "De provincie stelt hiervoor ruim 3,2 miljoen subsidie in het vooruitzicht. De overige kosten betalen de gemeenten. De gemeenten in West-Brabant investeren meer dan 4,8 miljoen in projecten die de verkeersinfrastructuur verbeteren." 

De uiteindelijke kosten komen uit op ruim zes miljoen euro.

Planning

Een aantal van deze projecten zijn in Bergen op Zoom dus al gestart. De drie projecten die nog op de planning staan, zijn het maken van een fietsstraat op de Halsterseweg Zuid (217.000 euro), het aanleggen van een rotonde op de kruising Zoomdam – Zuidzijde Zoom (220.000 euro) en het aanleggen van een rotonde op de kruising Steenbergseweg – Wouwseweg – Schoolstraat bij Halsteren (240.000 euro).

Voor laatstgenoemde wil de gemeente een omgevingsvergunning verlenen. Het ontwerpbesluit hiervoor ligt sinds 27 november ter inzage en gedurende zes weken kan men zienswijzen indienen tegen dit besluit.