Als iemand arbeidsongeschikt raakt, dan kan het inkomen in bepaalde gevallen terugvallen naar bijstandsniveau. De overheid en het pensioenfonds vullen een paar jaar je huidige salaris aan als je arbeidsongeschikt raakt.

Als je verzekerd bent krijg je daarbovenop nog een uitkering. 41 procent van de werkende Nederlanders blijkt niet verzekerd te zijn tegen financiële terugval bij arbeidsongeschiktheid

De financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid
Ruim een derde van de werkende Nederlanders heeft geen idee wat de gevolgen zijn van langdurige ziekte op hun inkomen, blijkt uit onderzoek van Loyalis. Een kwart geeft aan te denken niet genoeg geld te hebben om rond te komen bij arbeidsongeschiktheid. En dat terwijl de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid groot kunnen zijn. Zelfs met een uitkering en aanvullingen vanuit het pensioenfonds, kan het inkomen dalen naar bijstandsniveau.

‘Als ik arbeidsongeschikt raak, dan’:
34% ‘Heb ik geen idee wat er gebeurt’
26% ‘Heb ik niet genoeg geld om rond te komen’
22% ‘Vertrouw ik op regelingen van werkgever en overheid’
18% ‘Verwacht ik nog genoeg geld te hebben om rond te komen’