Verzuim door overspannenheid komt steeds vaker voor: in 2012 was het percentage maar liefst twee keer zo hoog als in 2011. Daar komt bij dat mensen die door overspannenheid worden getroffen, jonger zijn dan in het verleden. 

De piek van verzuim door psychische klachten ligt traditioneel in de leeftijdscategorie 35- tot 39-jarigen; in 2012 verschoof die piek naar de categorie 30- tot 34-jarigen (bron: 365).

Vrouwen jonger arbeidsongeschikt
Steeds meer relatief jonge vrouwen – vanaf 35 jaar – raken gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Bij mannen komt gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ook steeds meer voor, maar dan op latere leeftijd: vanaf 45 jaar (bron: Arbeid en Overheid).

Verschillen m/v vooral leeftijdsgebonden
Opvallend: als het gaat om arbeidsongeschiktheid lijken de verschillen tussen mannen en vrouwen vooral een kwestie van leeftijd. Zo komt bij mannen volledige arbeidsongeschiktheid het meeste voor vanaf de leeftijd van 55 jaar; bij vrouwen is dat vanaf 45 jaar.

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid komt bij mannen vooral voor vanaf 45 jaar; bij vrouwen vanaf 35 jaar. Je bent arbeidsongeschikt als je na een medische en arbeidskundige keuring door UWV arbeidsongeschikt wordt verklaard (bron: Arbeid en Overheid).