DEN HAAG - Werknemers hebben zich over het vorige jaar iets minder vaak ziekgemeld. Het verzuim daalde van 5,5 procent in 2000 naar 5,4 procent in 2001.

Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken becijferd. In 2001 zijn ruim 5500 meldingen van beroepsziekten gedaan. Aandoeningen aan rug, schouder, arm of handen (waaronder RSI) komen het meest voor. Het gaat om bijna 50 procent van de gevallen.

Beroepsgebonden psychische aandoeningen zijn met 27 procent de tweede meest voorkomende ziekte. Het betreft vooral overspannenheid en burn-out. Gehooraandoeningen beslaan 13 procent van de meldingen.