AMSTERDAM - Een kleine groep mensen besluit door te werken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Werken na je 65e verjaardag doet gemiddeld 16 procent van de werknemers. In de handelssector blijft zelfs 28 procent betaalde arbeid verrichten.

Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van de vakcentrale FNV. De vakorganisatie heeft een enquête gehouden op de + Beurs in de Utrechtse Jaarbeurs onder bijna achthonderd personen.

Van de ondervraagden heeft 90 procent reeds Abraham of Sara ontmoet en het merendeel denkt al ruim voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de baas gedag te hebben gezegd.

Ruim de helft gaat ervan uit te stoppen met werken tussen de 60 en 65 jaar. Bijna eenvijfde verwacht dat dit moment al in de levensjaren 55 tot 60 aanbreekt. Bijna 90 procent vindt het dan ook geen goed idee van het demissionaire kabinet om de AOW-gerechtigde leeftijd van 65 jaar op te rekken. Verder is ongeveer een evengroot deel niet gecharmeerd van het invoeren van de sollicitatieplicht voor werklozen van ouder dan 57,5 jaar.

Mannen verwachten over het algemeen langer door te werken dan vrouwen. Doorwerken tot na je 65e is voor 59 procent echter alleen een overweging als korter werken mogelijk is. Zowel mannen als vrouwen met een volledige baan of een grotere deeltijdbaan die blijven werken, gaan terug in uren rond de pensioengerechtigde leeftijd. Mensen met een baan van twintig uur of minder in de week blijven hetzelfde aantal uren werken.

Bovendien blijkt het hebben van een passende functie van groot belang voor deze groep werknemers. De FNV pleit voor een loopbaanbeleid dat ouder personeel motiveert en stimuleert: "Nog steeds nemen ouderen minder deel aan scholing en worden minder functioneringsgesprekken gevoerd met deze werknemers".

Deeltijdpensioen

Als mensen langer gaan werken zal volgens de FNV meer rekening gehouden moeten worden met de 'lichamelijke en geestelijke belastbaarheid' van oudere werknemers. Vooral zaken als werktijden, ploegendiensten en de duur van de werkweek vragen aandacht. Een meer geleidelijke overgang van werk naar pensioen is volgens de vakcentrale ook mogelijk door de invoering van het zogenoemde deeltijdpensioen.