Van fulltime naar parttime werken: oftewel een paar uur in de week extra besteden aan het gezin, de tuin of meer sporten. Mag dat zomaar of zit je als werknemer écht vast aan een contract voor veertig uur? We vroegen het humanresourcesdeskundige Imke van Kampen, eigenaar van Frem HR.

Is het een recht om minder te gaan werken?

"Niet per se. De Wet flexibel werken biedt je mogelijkheden om minder uren te werken dan oorspronkelijk in je contract is afgesproken. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden en je werkgever moet natuurlijk ook toestemming geven."

Aan welke voorwaarden moet je als werknemer dan voldoen?

"In de wet staat beschreven dat het bedrijf waar je werkt minimaal tien werknemers moet hebben. Ook moet je zelf minimaal een half jaar in dienst zijn en moet je minimaal twee maanden van tevoren, dus voor de ingangsdatum waarop je minder wil gaan werken, je verzoek schriftelijk indienen bij de werkgever."

"De werkgever heeft dan één maand te tijd om hierop te reageren. Reageert de werkgever te laat of helemaal niet, dan gaat je verzoek gewoon in."

“Een werkgever moet van goeden huize komen om je verzoek te weigeren.”
Imke van Kampen

Om welke redenen mag een werkgever het verzoek afwijzen?

"De werkgever moet wettelijk gezien zwaarwegende redenen aanvoeren, ook wel zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen genoemd, om je verzoek af te wijzen. Een simpele afwijzing, zoals 'dat kost me te veel papierwerk', is dan niet voldoende. Een werkgever mag zo'n verzoek wél afwijzen omdat er bijvoorbeeld niemand is om je te vervangen of het bedrijf in de problemen komt doordat het rooster niet rondkomt."

"Een werkgever moet dus van goeden huize komen om je verzoek te weigeren. Dit geldt ook als je juist meer uren wil gaan werken. De werkgever mag dit verzoek afwijzen als hij hiervoor de financiële middelen niet heeft. Maar meestal gaan dit soort verzoeken in overleg tussen de werknemer en de werkgever. Vaak kom je dan wel tot een overeenstemming als je minder of meer uren wil gaan werken."

Moet je de reden opgeven waarom je minder wil gaan werken?

"Nee, in principe hoef je dit niet aan de werkgever te vertellen. Maar als de relatie met je werkgever goed is, dan komt de reden vanzelf ter sprake. Dan vertel je vanzelf dat je bijvoorbeeld de woensdagmiddag met je kinderen wil doorbrengen of wat meer rust kan gebruiken."

"Het kan de relatie met de werkgever soms zelfs verslechteren als je geheimzinnig doet over de achterliggende reden. Maar ik kan me voorstellen dat je in sommige situaties de reden voor jezelf wil houden. De werkgever mag deze informatie niet eisen."

Als de werkgever het verzoek weigert, mag ik het dan later opnieuw proberen?

"Ja, dat mag één jaar later. Het is niet bedoeling dat je iedere maand aan het bureau van de werkgever staat om te vragen of je minder mag werken. Als hij het al een keer met goede redenen heeft afgewezen, dan zal dat waarschijnlijk een maand later nog steeds zo zijn."

"Er ontstaat een andere situatie wanneer je bijvoorbeeld in een burn-out zit en de bedrijfsarts adviseert je om minder te gaan werken. Dan hoef je geen jaar te wachten om het verzoek in te dienen. En dan gaat dit ook niet via de weg zoals eerder beschreven."